Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Stories on the Wall

Deze algemene voorwaarden zijn samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via info@storiesonthewall.nl of op telefoonnummer +31 40 309 80 59. Het postadres van Stories on the Wall is: Wouter Hollemanplein 73, 5616 JX, Eindhoven.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen behang op maat aangepast en tevens kant en klaar behang.

Artikel 1.1 Product behang op maat op maat gemaakt

Voor het ontwerpproces ‘behang op maat’ geeft de klant in de berekencalculator op de pagina van het betreffende behangontwerp de juiste maten in en geeft eventuele bijzonderheden door. Binnen 3 werkdagen ontvangt de klant kosteloos een eerste ontwerpvoorstel. Hierin controleert de klant de maten en of de eventuele bijzonderheden goed verwerkt zijn in het design. Hierna worden de factuur en de behanginstructie toegestuurd. Indien er sprake is van ramen, deuren of andere bijzonderheden dan ontvangt u ook een getekende behanginstructie. Na ontvangst van de betaling worden eventuele nieuwe aanpassingen doorgevoerd en krijgt de klant de tweede digitale proefdruk waarin de aanpassingen verwerkt zijn. Na akkoord van de klant op de tweede proefdruk wordt het ontwerp definitief en in productie genomen.

Indien er meerdere aanpassingen nodig blijken te zijn dan behouden wij ons het recht voor om, altijd na overleg vooraf, € 65,00 excl. 21% BTW per uur in rekening te brengen.

Artikel 2 – Betaling

Wij werken met vooruitbetaling van het gehele (overeengekomen) bedrag voor zowel behang op maat gemaakt als ons kant-en-klare behang.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, DHL, UPS of DPD verzorgt de distributie. Ons behang wordt on-demand geproduceerd, de levertijd bedraagt 5 tot 14 werkdagen afhankelijk van welk product u besteld. Dit geven wij van tevoren aan. Als de bestelling vertraagd is dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na betaling van de bestelling zult ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Indien u niet aanwezig bent om het pakket thuis in ontvangst te nemen en het wordt retour gezonden naar Stories on the Wall te Eindhoven, dan worden de verzendkosten voor het opnieuw versturen aan u doorberekend.

Artikel 3.1 De verzendkosten

Pakketten NL: bij de prijs inbegrepen | Brievenbuspakketten NL (samples): € 4,95 | Pakketten Europa €17,50 – €50 (afhankelijk van land van bestemming en grootte van het pakket)

Voor bestemmingen buiten Europa worden de bezorgkosten per land berekend. Bezorgkosten naar andere continenten starten vanaf €100,00.

Artikel 4 – Retour

Behangproducten op maat gemaakt vallen buiten het retourbeleid en kunnen niet retour worden gezonden tenzij het product verkeerd geleverd is. Uw behang wordt geprint op bestelling en kan daarom niet retour gestuurd worden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, hierbij wordt verwezen naar fouten in het ontwerp of een schade die is ontstaan tijdens transport. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product onder de voorwaarde dat u het product ongebruikt terug kunt sturen in de originele verpakking.

5.1 Aansprakelijkheid behangproducten

De klant is in het proces van behang op maat en kant-en-klaar behang verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste maten en overige specificaties. De klant ontvangt bij het specifieke maatwerk altijd op voorhand een digitale proefdruk om het design, de maten en andere bijzonderheden te controleren en goed te keuren. Bij het bestellen van kant en klaar behang is de klant verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens zoals maat en kleur waarna de betaling plaatsvindt. Na betaling van de klant wordt het ontwerp definitief en wordt het behang in productie genomen. Na betaling van de klant vervalt tevens de aansprakelijkheid bij Stories on the Wall voor wat betreft foutieve maten/specificaties in het ontwerp en het geleverde behang.

5.2 Controle behangproducten

Behangproducten dienen altijd gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen of drukfouten, voordat het op de muur wordt bevestigd. Indien er sprake is van een fout waar Stories on the Wall verantwoordelijk voor is dan zullen wij deze fout zo snel mogelijk herstellen door middel van het toesturen van een nieuw behang of teruggave van het aankoopbedrag. Stories on the Wall kan geen verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte kosten m.b.t. ingehuurde behangservice. Drukfouten en beschadigingen moeten altijd gefotografeerd worden en het behang moet teruggestuurd kunnen worden naar Stories on the Wall ter controle. Controleer daarom uw behang op drukfouten, maatvoering en kleurafwijkingen voordat u het op de muur plakt.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten zoals: auteursrechten, beeldmerken en woordmerken op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@storiesonthewall.nl. Indien het een fout in het ontwerp of transport beschadiging betreft, stuur dan altijd foto’s mee. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 3 werkdagen dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Als wij de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Eindhoven bevoegd.

Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr